Alltid fri frakt till butik
Max 495 kr fraktkostnad
Delbetalning eller faktura
Köp- & leveransvillkor

Köp- & leveransvillkor

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR E-HANDEL
Här nedan får du information om våra köpvillkor när du som konsument handlar i vår E-handelsbutik på, www.svenskahem.se.
 
1. ALLMÄNT
Dessa köpvillkor (”Villkoren”) gäller endast när du som konsument (”Kunden”) gör en beställning i vår E-handelsbutik på www.svenskahem.se (”E-handelsbutiken”). Villkoren är inte tillämpliga på näringsidkares köp. Näringsidkare kan därför inte till någon del åberopa dessa villkor. Med näringsidkare avses en fysisk eller juridisk person som handlar för ändamål som har samband med den egna näringsverksamheten. Avtal om köp (”Avtalet”) ingås mellan Kunden och Svenska Hem AB, org.nr 556073-8543.
 
Bolagsinformation:
Svenska Hem AB
Meteorologvägen 10
555 93 Jönköping
Tfn: 036-36 89 99
E-post: e-handel@svenskahem.se

 
För att kunna beställa en produkt i vår E-handelsbutik måste du ha fyllt 18 år. 
 
Svenska Hem AB förbehåller sig rätten att neka dig beställning om personuppgifterna som du har lämnat är felaktiga. Vi förbehåller oss rätten att kontrollera att uppgifterna stämmer.
 
Svenska Hem AB strävar efter att all information och uppgifter som visas på vår hemsida, www.svenskahem.se och i vår E-handelsbutik ska vara korrekta. Det kan dock i vissa undantagsfall förekomma felaktiga uppgifter. Svenska Hem AB reserverar sig för felaktigt angivna prisuppgifter, felaktiga uppgifter om lagersaldo eller att varan är slutsåld, felskrivningar och feltryck i produktbeskrivningar eller annan felaktig information om varan på vår webbplats eller prisjusteringar till följd av att leverantören ändrat priset.
 
Svenska Hem AB förbehåller sig rätten att korrigera felaktiga uppgifter och prisjusteringar. Svenska Hem AB kontaktar dig om korrigeringen innan din beställning fullföljs. Om du då inte godkänner korrigeringen, exempelvis ett nytt pris för varan, har du rätt att återkalla din beställning. Om du återkallar beställningen betalar vi omgående tillbaka vad du eventuellt redan har betalat för varan. Återbetalning sker på samma sätt som du betalade och till samma konto som betalningen kom från, om du inte skriftligen har meddelat oss annat konto eller annat sätt för återbetalning. Om du meddelar oss att du godkänner korrigeringen, exempelvis det nya priset för varan, bearbetar vi din beställning och bekräftar beställningen i en orderbekräftelse som skickas till din e-postadress, förutsatt att du har lämnat e-postadressen till oss. Om varan är slutsåld kommer vi att meddela dig att vi inte kan bekräfta beställningen och att beställningen inte kommer att fullföljas. Eventuell betalning som erlagts för varan kommer då att återbetalas omgående på det sätt som angivits ovan.
 
Svenska Hem AB reserverar sig för att färgåtergivningen i de bilder som visas på vår E-handelsbutik kan skilja sig från verkligheten. Hur färgen återges beror på din typ av bildskärm och bildskärmsinställningar. Även foto- och trycktekniska faktorer kan inverka på hur bilder upplevs.
 
Svenska Hem AB äger E-handelsbutiken. Alla immateriella rättigheter på www.svenskahem.se tillhör Svenska Hem AB eller dess licensgivare. Innehållet är skyddat genom upphovsrättslig lagstiftning. Detta innebär att varumärken, produktnamn, bilder, grafik, design, layout, produktbeskrivningar är skyddade och får inte kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från Svenska Hem AB.

 

2. BESTÄLLNING OCH BINDANDE AVTAL OM KÖP
För att kunna handla i vår E-handelsbutik måste du acceptera våra Villkor för köpet. Genom att beställa en vara på www.svenskahem.se accepterar du dessa Villkor och samtycker till att Svenska Hem AB behandlar dina personuppgifter och användningen av cookies.
 
Under punkten 13 nedan kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter och cookies. När du har skickat din beställning får du en orderbekräftelse från Svenska Hem AB, till din e-postadress. Orderbekräftelsen innebär att vi har accepterat din beställning och att ett bindande Avtal om köp har uppkommit mellan dig och Svenska Hem AB. Du bör noga läsa igenom orderbekräftelsen eftersom den innehåller viktig information om din beställning och leveransdatum. Om den innehåller felaktiga uppgifter ska du genast ta kontakt med Svenska Hem AB.
 
Du kan återkalla din beställning fram till dess att Svenska Hem AB har accepterat din beställning i en orderbekräftelse.

 
2.1 Beställningen är förenad med betalningsskyldighet
Enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler är alla näringsidkare skyldiga att informera konsumenter som handlar på en webbplats om att beställningen medför betalningsskyldighet. När du handlar en vara i vår E-handelsbutik medför detta att du förbinder dig att betala för varan.
 
 
3. BETALNING
Du kan välja olika sätt för din betalning av varan, se nedan. Om du inte har gjort något speciellt val har Svenska Hem AB rätt att ta betalt av dig redan i samband med att du beställer en vara.
 
Samtliga priser anges i svenska kronor (SEK) inklusive lagstadgad mervärdeskatt. Fraktkostnaderna är inte inkluderade i priset utan tillkommer separat, se nedan. När du gör din beställning kommer fraktkostnaden att visas i varukorgen. Vid betalning med faktura tillkommer en fakturaavgift, läs mer här.
 
Svenska Hem AB förbehåller sig rätten att begära kreditupplysning för det fall att du väljer att betala via faktura, betal- eller kreditkort eller vid avbetalning. Vi förbehåller oss rätten att neka köp för det fall att det finns registrerade betalningsanmärkningar.
 
När du handlar i vår E-handelsbutik kan du välja mellan olika betalningsalternativ:
> Bank- eller kreditkort - Visa eller MasterCard
> Fakturabetalning - läs mer här
> Delbetalning - läs mer här
 
Fakturan skickas i början av månaden efter du har fått din leverans.
 
Vi behåller äganderätten till varorna till dess att de är fullt betalda. Om betalning uteblir förbehåller vi oss rätten att återta varorna.
 
 
4. LEVERANSER

4.1 Leveransbegränsningar
Vi levererar endast till adresser inom Sverige. Vid leveranser till mindre öar utan fasta broförbindelser levererar vi till den kajplats på fastlandet så nära ön som möjligt. Kontakta oss om du har frågor om sådan leverans. Gotland och Öland omfattas inte av detta undantag.
 

4.2 Leveranssätt
 
4.2.1 Hemleverans

Hemleverans sker till tomtgräns om vi inte kommit överens med dig om något annat. Detta gäller så nära port eller tomtgräns dit en lastbil kan köra. Du blir kontaktad så fort dina varor finns klara för leverans och bokar en dag som passar dig. Avisering sker via telefon eller sms eller e-post. Notera att inbärning och montering inte ingår i köpet. Läs mer under punkten 4.3 nedan.
 
4.2.2 Hämta varorna själv
Om du har valt att hämta din vara i din närmaste kontaktbutik kommer du att få en avisering som visar var och när du ska hämta varorna. Avisering sker via telefon, sms eller e-post. När du hämtar ut varorna måste du uppvisa giltig legitimation och orderbekräftelse.
 
Om en annan person (ombud) ska hämta ut varorna för din räkning måste ombudet visa giltiga legitimationer både för dig som köpare och för ombudet själv samt orderbekräftelsen.
 
4.2.3 Paket
Mindre försändelser skickas som paket med DHL Privpak och kan hämtas på närmaste utlämningsställe enligt avisering. Du får en avisering via SMS eller som postavi när paketet finns klart för avhämtning.
 
 
4.3 Inbärning, montering och avemballering

Alla varor levereras omonterade om inte annat anges.
 
Inbärning, avemballering eller bortforsling av emballage och förpackningsmaterial ingår inte i köpet. Du ansvarar själv för bortforsling av emballage och annat förpackningsmaterial.
 
Om du vill få hjälp med inbärning och montering kan din kontaktbutik i vissa fall hjälpa dig med detta. En kostnad tillkommer då utöver varans pris. För mer information vänligen kontakta din kontaktbutik om prisuppgift då den kan variera mellan butikerna och beroende på vilken produkt du köper.
 
 
4.4 Fraktkostnader
Hemleverans inom Sverige: 495 kronor inklusive moms.
 
 
5. LEVERANSTID
 
5.1 Leveranstid

Leveranstiden anges på din orderbekräftelse. Lagervaror levereras normalt inom 1-3 veckor från det att vi bekräftade din beställning i orderbekräftelsen, med reservation för slutförsäljning.
 
För varor som vi måste beställa då de inte ingår i vårt sortiment och som har tillverkats enligt dina anvisningar eller särskilda önskemål är leveranstiden normalt 6-8 veckor från det att vi bekräftade beställningen i orderbekräftelsen, om inte annat leveransdatum har avtalats. Observera att i samband med helgdagar eller semestertider kan leveranstiden bli något längre än utlovat.
 
5.1.2 Varor med olika lång leveranstid
Om du i samma beställning har beställt varor med olika lång leveranstid kommer leverans att ske då samtliga varor har ankommit till butikens lager. Dessa varor levereras samtidigt i en och samma sändning till dig. 5.2 Leveransförsening Om varan inte kan levereras i tid och detta inte beror på köparen har du rätt att häva köpet enligt reglerna i konsumentköplagen. Svenska Hem AB strävar alltid efter att leverera varan i tid. Det kan dock inträffa omständigheter som vi inte själva råder över, exempelvis förseningar hos våra underleverantörer. Om leveransen av din vara blir försenad kommer Svenska Hem AB att meddela dig detta. Du har rätt att häva köpet vid leveransförsening i enlighet med konsumentköplagens regler enligt nedan.
 
Om vi inte har avtalat med dig om när varorna ska levereras så är vi skyldiga att leverera varorna utan onödigt dröjsmål och senast 30 dagar efter det att du beställde varorna.
 
Du har rätt att omedelbart häva köpet om:
1) Förseningen är av väsentlig betydelse för dig, eller
2) om du före avtalets ingående meddelade Svenska Hem AB att avlämnande av varan senast en viss dag är avgörande för att du skulle ingå avtalet med Svenska Hem AB
3) om Svenska Hem AB meddelar dig att varan inte kommer att avlämnas.
 
Om du har krävt att Svenska Hem AB ska fullgöra köpet utan att du har angett någon tilläggstid, får du häva köpet om varan inte avlämnas inom en skälig tid efter det att du framställde kravet.
 
 
6. VAROR SOM KUNDEN INTE HÄMTAR ELLER TAR EMOT
 
6.1 Ej uthämtade varor i butik
Varor som Kunden själv ska hämta ut enligt avtal i någon av våra butiker ligger kvar för uthämtning i upp till 14 dagar efter det att Kunden aviserades om att varan finns tillgänglig för hämtning. Om Kunden därefter, trots påminnelser, låter bli att hämta varan och det uppkommer kostnader för Svenska Hem AB att hantera varan förbehåller sig Svenska Hem AB rätten att debitera Kunden för de faktiska kostnaderna att hantera den ej uthämtade varan. Minst 500kr.
 
6.2 Ej utlösta paket
Beställda varor som inte lösts ut av Kunden inom den tid som Kunden blivit aviserad om att varorna ska lösas ut returneras till Svenska Hem AB. Svenska Hem AB förbehåller sig rätten att debitera Kunden för returkostnaden till Svenska Hem AB.
 
6.3 Ej mottagna varor vid hemleverans
Varor som inte tas emot av Kunden vid hemleverans returneras till Svenska Hem AB. Svenska Hem AB förbehåller sig rätten att debitera Kunden motsvarande de faktiska kostnaderna för returfrakten. Minst 500kr.
 
 
7. ÅNGERRÄTT
Vid köp av varor i vår E-handelsbutik, www.svenskahem.se gäller reglerna om ångerrätt i enlighet med lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Du som är konsument har alltid rätt att ångra din beställning inom 14 dagar (ångerfristen) utan att du behöver ange något skäl. Ångerfristen börjar gälla det datum då du, eller någon annan person som du har angett för oss, tog emot varan. Om din beställning omfattar flera varor eller om varan består av flera delar börjar ångerfristen gälla det datum då du, eller någon annan person som du har angett för oss, tog emot den sista varan eller sista delen i din beställning. 

 
7.1 Undantag från ångerrätten
Vid köp av varor som har tillverkats enligt dina anvisningar eller som annars har fått en tydlig personlig prägel gäller inte ångerrätten. Det kan exempelvis gälla varor som är beställningsvaror, med vilket menas varor som vi normalt inte har i vårt sortiment och därför måste beställa. I samband med att du beställer en vara på www.svenskahem.se som inte omfattas av ångerrätten får du klar och tydlig information om det innan du väljer att beställa varan.
 
Ångerrätten gäller endast konsumentköp. Om du handlar i egenskap av näringsidkare på www.svenskahem.se så gäller inte ångerrätten eller annan konsumentskyddande lagstiftning. Med näringsidkare avses en fysisk eller juridisk person som handlar för ändamål som har samband med den egna näringsverksamheten.
  
7.2 Så här gör du när du vill ångra köpet
Innan ångerfristen på 14 dagar har löpt ut ska du skicka ett klart och tydligt meddelande till oss om att du ångrat köpet via e-post till e-handel@svenskahem.se. Ange hur vi kan kontakta dig genom att lämna dina kontaktuppgifter i form av namn, adress, mobiltelefonnummer och e-postadress. Vi behöver också veta varans namn, ordernummer och betalningsreferens. Det går också bra att använda den standardiserade ångerblanketten som går att hämta på konsumentverkets webbplats: www.konsumentverket.se.
 
7.3 Så här returnerar du varan till oss när du ångrat dig
När du ångrat köpet ska du skicka tillbaka varorna eller överlämna dem till oss utan oskäligt dröjsmål, dock inte senare än inom 14 dagar från det datum då du meddelade oss att du ångrade köpet. Har vi åtagit oss att hämta varan hos dig så gäller det.
 
Innan du returnerar varan, kontakta oss via e-post till e-handel@svenskahem.se eller via telefon: 036-36 89 99.
 
Vi löser inte ut returnerade varor som skickats mot postförskott.
 
7.4 Ansvaret för varans skick
Du ansvarar för varans skick efter det att du har tagit emot varan samt under hela returfrakten tillbaka till oss, till och med att vi har tagit emot varan. Det är därför viktigt att du skickar tillbaka varan väl emballerad och i sitt originalemballage. Tänk på att förpacka varan ordentligt.
 
7.4.1 Ersättning för att varan minskat i värde
Varan får inte vara använd när den returneras. Du får undersöka varan för att fastställa varans egenskaper och funktion. Om det skulle visa sig när vi fått tillbaka varan att den har minskat i värde till följd av att du har hanterat varan i större omfattning än som varit nödvändig för att fastställa varans funktion och egenskaper har vi rätt att kräva ersättning av dig för värdeminskningen. Vi gör då ett värdeminskningsavdrag på återbetalningen.
 
7.5 Återbetalning vid ångerrätt
När du ångrat ditt köp betalar vi tillbaka det belopp som du har betalat för varan inklusive kostnaden för leveranskostnaden (fraktkostnad). För det fall att du har valt ett annat dyrare leveranssätt än den standardleverans som vi erbjuder ersätter vi inte dig för denna extra kostnad.
 
Du ska ersätta oss för eventuell värdeminskning av varan i den mån varan har minskat i värde till följd av att du har hanterat den i större omfattning än vad som varit nödvändigt för att fastställa varans egenskaper eller funktion. Denna värdeminskning har vi rätt att dra av från den summa vi ska återbetala till dig (värdeminskningsavdrag).
 
Återbetalning kommer att ske snarast dock senast 14 dagar från och med det datum då vi tog emot ditt meddelande om att du ångrat köpet. Vi har dock rätt att vänta med återbetalningen tills vi har tagit emot varan eller att du har visat att varan har sänts tillbaka till oss.
 
Återbetalning kommer att ske via det betalningsalternativ som du valde vid betalningen om inte annat överenskommits.
 
7.6 Kostnader för returfrakten vid ångerrätt
När du utnyttjar ångerrätten och ska returnera varan till oss så är det du som betalar och står för kostnaden att returnera varan till oss. Har vi åtagit oss att stå för returkostnaden gäller det.
 
Vid skrymmande varor som inte kan skickas med post beräknas fraktkostnaderna minst uppgå till minst 500 kronor per kubik. Innan du returnerar varan, kontakta oss via e-post till e-handel@svenskahem.se eller via telefon: 036-368999.

Vi löser inte ut varor mot postförskott.
 
 
8. REKLAMATIONER OCH RETURER

8.1 Transportskada
Var noga med att kontrollera din vara direkt vid mottagandet. Eftersom transportskador kan gälla både synliga och dolda skador är det viktigt att du avemballerar och inspekterar emballage och dina varor noggrant om det finns några yttre eller inre skador på emballage, kartonger eller annan förpackning som varorna är förpackade i.
 
8.2 Så här anmäler du transportskador
Transportskador ska noteras på fraktsedel i samband med att varan kvitteras. Kontakta oss omedelbart om emballage och/eller varan är skadad på följande e-postadress: e-handel@svenskahem.se
 
Observera att en notering av yttre skada måste noteras på fraktbolagets fraktsedel i samband med att leverans och kvittens sker. Be chauffören att även göra en notering om skadan på din kopia av fraktsedeln. Var noga med att spara fraktsedlar och ha dem tillgängliga vid skadeanmälan. För att vi ska kunna hantera ditt ärende så snabbt som möjligt behöver du lämna ditt ordernummer.
 
Du får inte använda den skadade produkten och var noga med att behålla originalemballage.
 
Komplettera din skadeanmälan med fotografier för att vi på ett bättre sätt ska kunna hjälpa dig.
 
8.3 Reklamation vid fel på varan
Om det är fel på varan har du som konsument rätt att reklamera varan inom 3 år från det att du tog emot varan (reklamationsfrist) i enlighet med konsumentköplagens (1990:932) regler.
 
8.4 Så här reklamerar du
Om det är fel på varan ska du meddela oss om vilket fel det är på varan (reklamation) inom skälig tid efter det att du märkte felet eller borde ha märkt felet. Ett meddelande som lämnas inom två månader efter det att du upptäckte felet ska alltid anses ha lämnats i rätt tid. Ange varans namn samt service- eller ordernummer. För att underlätta reklamationshanteringen bifoga kvitto och bilder på den felaktiga varan. Kontakta oss så får du veta mer. Skicka dina bilder till följande e-postadress: e-handel@svenskahem.se
 
Reklamationen lämnas till oss via e-post, e-handel@svenskahem.se. Ange namn och adressuppgifter samt e-postadress där vi kan nå dig.
 
8.5 Våra rutiner vid reklamationer
När vi tagit emot din reklamation skapas ett reklamationsärende. Ärendet påbörjas omgående.
 
Om vi bedömer att varan är felaktig enligt reglerna i konsumentköplagen kommer reklamationen att godkännas av oss, vilket leder till att vi väljer att antingen leverera en ny vara eller reparera varan alternativt utbetalar vi en ersättning om inte något av dessa alternativ är möjliga. Om vi bedömer att varan inte är felaktig enligt reglerna i konsumentköplagen kommer reklamationen att avslås.
 
Kontakta alltid vår kundtjänst för närmare detaljer om hur du ska gå tillväga innan du returnerar den felaktiga varan till oss. Vi löser inte ut varor mot postförskott. Vi ersätter dig alltid för nödvändiga fraktkostnader för transport av den reklamerade varan till oss förutsatt att vi har bedömt att det är en godkänd reklamation.
 
Om vi ska leverera en ny vara till dig står vi för fraktkostnaden av den nya varan till dig.
 
 
 
9. GARANTIER
Endast i de fall som tillverkaren har lämnat en garanti för varan så framgår det av produktinformationen i vår E-handelsbutik.
 
 
 
10. TVIST UTANFÖR DOMSTOL
Om du inte nöjd med vårt beslut har du som konsument möjlighet att få ditt reklamationsärende prövat av Allmänna reklamationsnämnden, läs mer på www.arn.se. Du kan också få råd hos kommunernas konsumentvägledare och hos Konsumentverket, www.konsumentverket.se.
 
Svenska Hem AB följer Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer.
 
 
 
11. FORCE MAJEURE
Svenska Hem AB ansvarar inte för skada eller förseningar som beror på extra ordinära omständigheter eller händelser som står utanför vår kontroll såsom krig, strejk, naturkatastrofer eller andra, force majeure liknande händelser, förseningar hos leverantörer på grund av sådana uppräknade omständigheter, vars verkningar vi inte rimligen hade kunnat undvika eller övervinna utan ekonomiska förluster. Svenska Hem AB åtar sig att meddela våra kunder när en sådan omständighet inträffar. Om en sådan händelse inträffar har Svenska Hem AB och du som kund rätt att frånträda Avtalet med omedelbar verkan utan krav på ersättning eller skadestånd från den andra parten.
 
 
 
12. TILLÄMPLIG LAG
Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras av svensk domstol.
 
 
 
13. INTEGRITETSPOLICY
Svenska Hem värnar om dina personuppgifter, och vi lägger därför stor vikt vid att skydda din integritet. Denna integritetspolicy förklarar och förtydligar hur vi som personuppgiftsansvarig behandlar våra besökares och kunders personuppgifter enligt (EU) 2016/279, den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). 
 
Genom att använda vår webbplats godkänner du att din personliga information behandlas i enlighet med denna integritetspolicy.
 
Vad är personuppgifter?
Personuppgifter är information om en identifierad eller identifierbar fysisk person. Det kan exempelvis vara namn, personnummer, e-postadress, adress, ip-adress eller foton.
 
Vilka personuppgifter samlar vi in?
När du handlar i vår e-handel lämnar du personuppgifter som namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Uppgifterna behövs för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig och leverera dina varor.
 
I de fall fakturabetalning eller delbetalning används så kommer även personnummer att samlas in.
 
Vi samlar även in hur våra besökare använder webbplatsen och användarna upplever informationen, via din IP-adress, information om dina webbläsarinställningar och hur ditt operativsystem använder sidorna. Denna information behandlas med stöd av intresseavvägning och används för statistik och för att utveckla webbplatsens innehåll och funktioner.
 
Syfte med behandling av personuppgifter
Den information vi samlar in från dig kan användas för något av följande ändamål:
> Fullgöra avtal
För att vi ska kunna producera och leverera den vara som du köpt av oss. Vi behöver även spara dina personuppgifter för betalning, reklamationer, garantiärenden och legala krav.
 
> Förbättra och optimera vår webbsida
Vi strävar ständigt efter att förbättra webbplatsen baserat på dina uppgifter och synpunkter. Med hjälp av den information som vi samlar in kan vi analysera användningen och utveckla vår webbplats.
 
>Kundkommunikation
Den e-postadress och mobiltelefonnummer du anger kan användas för att skicka information och uppdateringar om din order, produktnyheter, erbjudanden och övrig marknadsföring.
 
> Mottagare av personuppgifterna
Vi säljer inte eller på annat sätt överför din personliga information till tredje part. Undantag är betrodda leverantörer som hjälper oss att hantera webbplatsen, driva vår verksamhet, leverera de varor du beställt. Med dessa parter finns biträdesavtal som reglerar hur personuppgifterna får användas och hur de ska skyddas. Vi kan också dela din personliga information där vi finner det nödvändigt för att följa lagstadgade krav eller skydda våra eller andras rättigheter, egendom eller säkerhet. Anonymiserad information som samlas in från webbplatsen om besökare får emellertid lämnas till tredje part för marknadsföring, statistik eller annan användning. Om dina personuppgifter kommer att delges med andra mottagare än de som anges i denna integritetspolicy, kommer vi att ge dig information om detta när vi samlar in dina personuppgifter och du ger oss ditt samtycke.
 
> Cookies
Cookies är små filer som en webbplats eller tjänsteleverantör skickar till datorns hårddisk via webbläsaren (om du tillåter) och som gör att webbplatsen känner igen din webbläsare och kan hämta och komma ihåg viss information.
 
Vi använder cookies för att utföra vissa viktiga funktioner och förbättra användarupplevelsen i vår webbutik samt sammanställa statistik om trafik och kommunikation på webbplatsen. Cookies används också för kommunikationsändamål för att förbättra vår kundkommunikation samt att mäta webbplatsen.
 
Cookies berättar om vad webbplatsens användare har besökt, hjälper oss att mäta och rikta våra reklam- och marknadsaktiviteter samt sökresultat via internet-sökmotorer och ge oss information om våra användare så att vi kan utveckla våra onlinetjänster.
 
Om du har aktiverat cookies i din webbläsare kan din cookieinformation användas för att förbättra vår kommunikation med dig via e-post, nyhetsbrev och så vidare.
 
Du kan också välja att stänga av cookies i din webbläsare och / eller radera lagrade cookies i din webbläsare. Observera att blockering av cookies kan påverka webbplatsens funktionalitet. 
 
> Hur länge vi behåller din personliga information
Vi sparar endast dina personuppgifter så länge det är relevant för det syfte som det ursprungligen samlades in för. Vi betraktar dig som aktiv kund upp till 36 månader från ditt senaste köptillfälle. Efter denna tid sparas endast uppgifter om dig utifrån legala krav som tex bokföringslag eller skattelagstiftning.
 
> Dina personliga rättigheter
Du har rätt att begära ett utdrag om vilka personuppgifter vi har om dig genom att skriftligen begära ett registerutdrag. Detta kan göras kostnadsfritt en gång om året.
 
Du har också rätt att begära att felaktiga uppgifter om dig ska rättas, liksom möjligheten att begära att vi tar bort din personliga information.
 
Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till behandling av personuppgifter och att förbjuda användningen av din personliga information för direkt marknadsföring. Vi är då skyldiga att upphöra med behandlingen utom i de fall där legala krav finns.
 
För att lämna in en förfrågan, vänligen kontakta oss för mer information. Du har rätt att lämna eventuella klagomål på vår behandling av dina personuppgifter till den nationella tillsynsmyndigheten.
  
 
Ändringar i denna integritetspolicy

Svenska Hem förbehåller sig rätten att uppdatera eller ändra denna policy när som helst och du bör regelbundet besöka denna webbplats för att få den senaste versionen.
 
Senast uppdaterad: 2018-05-16
 
Hur kontaktar du oss?
Om du har några frågor angående denna integritetspolicy, vår behandling av personuppgifter eller vill kontakta oss angående dina personuppgifter, hör av dig till oss på e-post: dataskydd@svenskahem.se
 


 
 
Fastställda av Svenska Hem AB 2018-05-18